Dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài – Ưu nhược điểm và chi phí

Dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài – Ưu nhược điểm và chi phí

Với việc không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng xây dựng một phòng Marketing chuyên nghiệp. Vì vậy dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài đang càng ...Xem thêm

5 quan điểm định hướng phát triển của marketing

5 quan điểm định hướng phát triển của marketing

Theo marketing căn bản, Có 5 quan điểm định hướng phát triển marketing mà các tổ chức thường vận dụng trong hoạt động marketing của mình. Tại bài viết ...Xem thêm