10 hình ảnh quảng cáo đặc biệt thú vị

10 hình ảnh quảng cáo đặc biệt thú vị

Một hẩu hiệu quảng cáo độc đáo khiến bạn nhớ đến sản phẩm. Nhưng Một ình ảnh quảng cáo độc đáo còn làm được nhiều hơn thế. Quảng cáo nước cam ép ...Xem thêm

Hình ảnh quảng cáo sáng tạo, ấn tượng…(phần7)

Hình ảnh quảng cáo sáng tạo, ấn tượng…(phần7)

Ngoài khả năng hiện diện 24/24, quảng cáo tại cao ốc còn giúp bạn hướng đến một đối tượng khách hàng xác định tại khu vực. Mặc dù, chi phí quảng cáo ...Xem thêm