Hình ảnh quảng cáo sáng tạo, ấn tượng…(phần7)

Ngoài khả năng hiện diện 24/24, quảng cáo tại cao ốc còn giúp bạn hướng đến một đối tượng khách hàng xác định tại khu vực. Mặc dù, chi phí quảng cáo của loại hình này không hề nhỏ nhưng nếu có ý tưởng sáng tạo thì hiệu quả sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều loại truyền thông khác.

11. Pantene Anti-Breakage Shampoo

 1

12. Nike Football

 1

13. Nike Sport

 1

14. Mini: Vending Machine

 1

15. Kill Bill Vol. 1

 1

16. MBC Action TV

 1

17. Havaianas

 1

18. Powerful Fan

 1

19. Check The Gas

 1

20. Coca-Cola : Refresh On The Side Of Life

20. Coca-Cola : Refresh On The Side Of Life 1

Ý kiến của bạn