I. TÊN MIỀN VIỆT NAM

1. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & DUY TRÌ NĂM ĐẦU TIÊN:

TÊN MIỀN

PHÍ KHỞI TẠOPHÍ DUY TRÌ/NĂM

TỔNG CHI PHÍ

.VN280.000 VND470.000 VND750.000 VND
.com.vn | .net.vn | .biz.vn280.000 VND370.000 VND650.000 VND
.edu.vn | .org.vn | .gov.vn | .info.vn180.000 VND220.000 VND400.000 VND

 

2.CHI PHÍ DUY TRÌ TỪ NĂM THỨ 2 TRỞ ĐI

TÊN MIỀNPHÍ DUY TRÌ/NĂM
.VN470.000 VND
.com.vn | .net.vn | .biz.vn370.000 VND
.edu.vn | .org.vn | .gov.vn | .info.vn220.000 VND

Tên miền Việt Nam có thuế VAT =0%. Vì vậy, chi phí trên cũng là chi phí khi xuất hóa đơn.

II./ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

TÊN MIỀNCHI PHÍ ĐĂNG KÝPHÍ DUY TRÌ/NĂM
.com | .net | .info | .orgMiễn phí280.000 VND

Nếu quý khách muốn lấy hóa đơn, thêm 10%