CÔNG TY CPTM EUPHARMA

 CÔNG TY CPTM EUPHARMA 1

Công ty CPTM Eupharma

Địa chỉ: 472 Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 660 2888

Website: http://eupharma.vn/

Email: eupharmaht@gmail.com

 Giới thiệu

Đối với EU Pharma, danh hiệu và giải thưởng là sự ghi nhận của nhà nước cũng như các tổ chức uy tín của Việt Nam và thế giới, cho những nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng một thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vược Dược phẩm. EU Pharma cũng đã chứng tỏ được vị thế của mình trên thị trường dược phẩm Việt Nam bằng những danh hiệu và giải thưởng tại Việt Nam.

 Giới thiệu 1

Ý kiến của bạn