Hướng dẫn truy cập host Caia

I. Truy cập FTP

Để truy cập vào Host được bạn cần download và cài đặt filezilla

Bước 1:

Truy cập đường link : https://filezilla-project.org/download.php để down về bản filezilla mới nhất

Bước 2:

    Mở filezilla -> File -> Site Manager để khởi tạo new site mới , sau đó bạn nhập thông sốtài khoản host tương ứng:

Bước 2: 1

     Sau khi kết nối sẽ có giao diện như sau :

Bước 2: 2

II. Đăng nhập tài khoản Database

Bước 1:

Truy cập đường linh : http://abc.com:22222/db/pma 

          Với abc.com là tên miền của web bạn

         Ví dụ : http:bepmoi.vn:22222/db/pma

Bước 2:

Cửa sổ popup hiện lên:

Bước 2: 1

Bạn hãy điền tài khoản user1/pass1

Bước 3 :

Sau khi đăng nhập thành công ở bước 2 1 cửa sổ khác hiện lên :
Bước 3 : 1 Lúc này bạn hãy nhập tài khoản user2/pass2 .

Chúc bạn login thành công !