Các hình thức marketing

Marketing du kích trong 30 ngày phần 22-Các hình thức marketing khác: Trò chuyện, phiếu mua hàng giảm giá và các cuộc thi

Phương pháp marketing Marketing du kích trong 30 ngày Các hình thức marketing - Marketing du kích trong 30 ngày phần 22-Các hình thức marketing khác: Trò chuyện, phiếu mua hàng giảm giá và các cuộc thi

Ngay sau đây, chúng ta sẽ xem xét nhanh một số chiến thuật marketing như các phiếu mua hàng giảm giá,  thuyết trình trước công chúng, các cuộc thi. Một số trong số đó là những vũ khí duy nhất các nhà marketing du kích thực hiện và hoàn toàn thành công với ...